Forma pronájmu Cena/den
Jednorázový pronájem 1. učebna (včetně souvisejících prostor) 2.490 Kč
Dlouhodobý pronájem 1. učebna (včetně souvisejících prostor) 1.990 Kč

Pozn.: Uvedené ceny jsou bez DPH.